beş parmaklılar

beş parmaklılar İng. pentadactyles

(Yun. pente: beş; daktylos: parmak) Dört ayaklarında da beş parmağa sahip olan hayvanlar; balıklar (Pisces) ve yuvarlak ağızlılar (Cyclostomata) sınıflarına giren hayvanlar dışta kalmak üzere diğer omurgalılara verilen genel ad.


beş parmaklılar Fr. pentadactyle

(zooloji)


beş parmaklılar için benzer kelimeler


beş parmaklılar, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', ' ', 'p', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
beş parmaklılar kelimesinin tersten yazılışı ralılkamrap şeb diziliminde gösterilir.