beşerî coğrafya

beşerî coğrafya

a. coğ. İnsanların yerleşik bulunduğu yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olaylarını inceleyen coğrafya kolu, insan coğrafyası.


beşerî coğrafya Fr. géographie humaine

(coğrafya)


beşerî coğrafya için benzer kelimeler


beşerî coğrafya, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', 'e', 'r', 'î', ' ', 'c', 'o', 'ğ', 'r', 'a', 'f', 'y', 'a', şeklindedir.
beşerî coğrafya kelimesinin tersten yazılışı ayfarğoc îreşeb diziliminde gösterilir.