coğrafya enlemi, enlem

coğrafya enlemi, enlem İng. geographic latitude

Yeryuvarlağı üzerinde bulunan bir noktanın eşlekten açısal uzaklığı (bk. şekil C. 8)


coğrafya enlemi, enlem için benzer kelimeler


coğrafya enlemi, enlem, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'o', 'ğ', 'r', 'a', 'f', 'y', 'a', ' ', 'e', 'n', 'l', 'e', 'm', 'i', ',', ' ', 'e', 'n', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
coğrafya enlemi, enlem kelimesinin tersten yazılışı melne ,imelne ayfarğoc diziliminde gösterilir.