gökada enlemi

gökada enlemi İng. galactic latitude

Bir yıldızın gökada eşleğinden açısal uzaklığı. (bk. şekil G. 3)


gökada enlemi için benzer kelimeler


gökada enlemi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', 'a', 'd', 'a', ' ', 'e', 'n', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
gökada enlemi kelimesinin tersten yazılışı imelne adakög diziliminde gösterilir.