dev gökada

dev gökada İng. giant galaxy

Yıldız sayısı ve oylum bakımından olağan dışı büyük gökadalarından her biri.


dev gökada için benzer kelimeler


dev gökada, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', ' ', 'g', 'ö', 'k', 'a', 'd', 'a', şeklindedir.
dev gökada kelimesinin tersten yazılışı adakög ved diziliminde gösterilir.