gökada enberisi

gökada enberisi İng. pericentre

Samanyolu merkezine göre yıldızların yaptığı elips deviminde yörüngenin bu merkeze en yakın noktası.


gökada enberisi için benzer kelimeler


gökada enberisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', 'a', 'd', 'a', ' ', 'e', 'n', 'b', 'e', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
gökada enberisi kelimesinin tersten yazılışı isirebne adakög diziliminde gösterilir.