cüce gökada

cüce gökada İng. dwarf galaxy

Oylum ve ışınım gücü bakımından küçük olan gökadalardan her biri.


cüce gökada için benzer kelimeler


cüce gökada, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ü', 'c', 'e', ' ', 'g', 'ö', 'k', 'a', 'd', 'a', şeklindedir.
cüce gökada kelimesinin tersten yazılışı adakög ecüc diziliminde gösterilir.