gökada boylamı

gökada boylamı İng. galactic longitude

Gökada dizgesinde, bir yıldızın Samanyolu merkez doğrultusuna göre açısal uzaklığı.


gökada boylamı için benzer kelimeler


gökada boylamı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', 'a', 'd', 'a', ' ', 'b', 'o', 'y', 'l', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
gökada boylamı kelimesinin tersten yazılışı ımalyob adakög diziliminde gösterilir.