gökada dizgesi

gökada dizgesi İng. galactic system

Gökada eşleğini temel düzlem alan konsayı düzeni. (bk. şekil G. 3)


gökada dizgesi için benzer kelimeler


gökada dizgesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', 'a', 'd', 'a', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
gökada dizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzid adakög diziliminde gösterilir.