çift gökada

çift gökada İng. double galaxy

Birbirine çok yakın iki gökada.


çift gökada için benzer kelimeler


çift gökada, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'g', 'ö', 'k', 'a', 'd', 'a', şeklindedir.
çift gökada kelimesinin tersten yazılışı adakög tfiç diziliminde gösterilir.