coğrafya

coğrafya Ar. cu¦r¥fiya

a. (coğra'fya) 1. Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim. 2. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü: “Süratli otomobiller artık şehrin coğrafyasını da hüviyetini de değiştirdi.” -A. Ş. Hisar.


coğrafya İng. Geography Fr. Géographie
coğrafya İng. geography

Yeryüzünde oluşan fiziksel, dirimsel ve insana değgin olayları betimleyerek oluş nedenlerini, dağılışlarını ve aralarındaki ilişkileri kendine özgü ilkelerle araştırıp açıklayan bilim.


coğrafya İng. geography

1. Yeryüzünün bugünkü durumu ile yeryüzüne özgü olayları tanıtan ve açıklayan bilim. 2. Orta dereceli okullarda öğrencilere yeryüzünün yapısı, özellikleri, zenginlikleri; insanın doğal ve toplumsal çevresiyle olan ilişkileri; doğal kaynaklardan yararlanma yolları gibi konulara ilişkin bilgiler vermek amacıyla okutulan ders.


coğrafya Fr. géographie

(coğrafya)


coğrafya için benzer kelimeler


coğrafya, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'o', 'ğ', 'r', 'a', 'f', 'y', 'a', şeklindedir.
coğrafya kelimesinin tersten yazılışı ayfarğoc diziliminde gösterilir.