beyaz denge (varsayılan)

beyaz denge (varsayılan) İng. white balance (default)

beyaz denge (varsayılan) için benzer kelimeler


beyaz denge (varsayılan), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', ' ', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', ' ', '(', 'v', 'a', 'r', 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'n', ')', şeklindedir.
beyaz denge (varsayılan) kelimesinin tersten yazılışı )nalıyasrav( egned zayeb diziliminde gösterilir.