beyaz pulpa

beyaz pulpa İng. white pulp

Dalakta, lenfosit ve antijen tanıtıcı hücrelerin, arteriyollerin çevresinde oluşturdukları bölge.


beyaz pulpa İng. white pulp

Dalak pulpasında arteria splenica’nın küçük dalları çevresindeki lenfoit doku kümelerinin oluşturduğu bölüm.


beyaz pulpa İng. pulpa alba

anat. Dalakta lenf folikülleri ve lenfoid dokunun oluşturduğu kordonlar. Beyaz pulpada T ve B Lenfositler, plazma hücreleri, makrofajlar ve antijen sunan hücreler bulunur.


beyaz pulpa için benzer kelimeler


beyaz pulpa, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', ' ', 'p', 'u', 'l', 'p', 'a', şeklindedir.
beyaz pulpa kelimesinin tersten yazılışı aplup zayeb diziliminde gösterilir.