beyin kabuğu displazisi

beyin kabuğu displazisi İng. cerebral cortical dysplasia

Fetal yaşamın son devrelerinde biçimlenen beyin kabuğundaki hücrelerin yapısında, dizilişinde veya normal tabakalarında biçimlenen yapılış bozuklukları.


beyin kabuğu displazisi için benzer kelimeler


beyin kabuğu displazisi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', ' ', 'k', 'a', 'b', 'u', 'ğ', 'u', ' ', 'd', 'i', 's', 'p', 'l', 'a', 'z', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
beyin kabuğu displazisi kelimesinin tersten yazılışı isizalpsid uğubak niyeb diziliminde gösterilir.