beyin zarı sağırlığı

beyin zarı sağırlığı İng. cortical deafness

Beyin zarındaki işitme özeğinin bozulmasından ileri gelen sağırlık.


beyin zarı sağırlığı için benzer kelimeler


beyin zarı sağırlığı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', ' ', 'z', 'a', 'r', 'ı', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
beyin zarı sağırlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılrığas ıraz niyeb diziliminde gösterilir.