beyincik karıncığı

beyincik karıncığı Osm. büteyn-i muheyhî

(biyoloji)


beyincik karıncığı için benzer kelimeler


beyincik karıncığı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', 'c', 'i', 'k', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'c', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
beyincik karıncığı kelimesinin tersten yazılışı ığıcnırak kicniyeb diziliminde gösterilir.