beyincik kemiksel çadırı

beyincik kemiksel çadırı İng. tentorium cerebelli osseum

anat. Ard kafa kemiği, ara duvar ve duvar kemiğinin iç yüzünden çıkan proc. tentoricus’ların, kafatası boşluğu içinde ortaklaşa oluşturdukları çıkıntı, tentoryum serebelli osseum.


beyincik kemiksel çadırı için benzer kelimeler


beyincik kemiksel çadırı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', 'c', 'i', 'k', ' ', 'k', 'e', 'm', 'i', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'ç', 'a', 'd', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
beyincik kemiksel çadırı kelimesinin tersten yazılışı ırıdaç leskimek kicniyeb diziliminde gösterilir.