beyincik zarsal çadırı

beyincik zarsal çadırı İng. (anat tentorium cerebelli membranaceum

Beyinle beyincik arasında fissura transversa cerebri’ye giden dura mater uzantısı, tentoryum serebelli membranaseum.


beyincik zarsal çadırı için benzer kelimeler


beyincik zarsal çadırı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', 'c', 'i', 'k', ' ', 'z', 'a', 'r', 's', 'a', 'l', ' ', 'ç', 'a', 'd', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
beyincik zarsal çadırı kelimesinin tersten yazılışı ırıdaç lasraz kicniyeb diziliminde gösterilir.