bez

bez Ar. bezz

(I) a. 1. Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma, çaput: “Arkamıza kefenimsi bezler geçirip kuşakla bağladılar.” -F. R. Atay. 2. Pamuktan, düz dokuma: Amerikan bezi. Kaput bezi. 3. Herhangi bir cins kumaş: Çadır bezi. Yelken bezi. 4. Herhangi bir iş için kullanılan dokuma. 5. sf. Kumaş veya dokumadan yapılmış: “Botlarımı çıkartırken yatağın altında Mine'nin bez terliklerini görüyorum.” -A. Ümit.


bez Ar. beyz

(II) a. biy. İçinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayırarak salgı oluşturan organ: Tükürük bezleri. Pankreas bezi.


bez

Yalnız, sadece.


bez

Altından su çıkan ufak çayırlık.


bez

Sinek.


bez

Yufka açmadan önce, hamurun ayrıldığı toparlakların her biri, pazı


bez

Bu defa, bu sefer.

< Ar. bezz) bez


bez

Dokuma


bez İng. gland

Organizmada kullanılmak ya da dışarı çıkarılmak üzere salgı yapan özelleşmiş bir hücre (tek hücreli bez) ya da özelleşmiş hücreler topluluğu (çok hücreli bez). Salgılarını bir kanalla boşaltan (dış salgı bezleri: ekzokrin bezler) ya da doğrudan kana veren (iç salgı bezleri: endokrin bezler), salgılarını tek kanalla boşaltan basit bezler (basit tüp, dallı tüp, bükülmüş tüp, asinar bezler), birden fazla kanalla boşaltan bileşik bezler (bileşik rübüler, bileşik asinar, bileşik tübüloasinar bezler), salgılarını sitoplâzma kaybı olmadan salgılayan (merokrin), az kayıpla salgılayan (apokrin) ya da hücrenin de tahrip olmasıyla salgılayan (holokrin) tipleri, yoğun salgılı (mükoz) ya da daha sıvı salgılı (seröz) bezler gibi gruplandırılan çeşitli özellikteki hücreler topluluğu.


bez Osm. gudde
bez Osm. gudde

(biyoloji, botanik, zooloji)


bez İng. glandula

anat. 1. Salgı yapan özelleşmiş hücre veya hücreler topluluğu, glandula. 2. hlk. Sığır gövde etinde, boyun yan kaslarından yapılan pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.


bez İng. Gland

Vücutte kullanılmak ya da dışarı atılmak üzere salgı yapan özel bir göze ya da özel gözeler topluğuğu.


béz

Deri altında yara vb. nedenlerle oluşan ağrılı şişkinlik.


bez için benzer kelimeler


bez, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'z', şeklindedir.
bez kelimesinin tersten yazılışı zeb diziliminde gösterilir.