bildirme yazılımı

bildirme yazılımı İng. advice note

Malın gönderilmesi, sayışımın ödenmesi gibi her çeşit tecimsel bilgileri karşı yana bildirmek için düzenlenen yazılım.


bildirme yazılımı için benzer kelimeler


bildirme yazılımı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
bildirme yazılımı kelimesinin tersten yazılışı ımılızay emridlib diziliminde gösterilir.