kapanış yazılımı

kapanış yazılımı İng. closing record

1. Dengelemdeki gelir göstergesinin gerçekleştirilmesi amacı ile gelir ve gider sayışımlarının kalıntılarını ve karma sayışımların saymaca öğelerini düzelten bir ya da bir bölük dönemsel yazılım. 2. Dönemin bitiminde gelir ve gider sayışımlarını ortadan kaldıran yazılım.


kapanış yazılımı için benzer kelimeler


kapanış yazılımı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'n', 'ı', 'ş', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kapanış yazılımı kelimesinin tersten yazılışı ımılızay şınapak diziliminde gösterilir.