doğrulama yazılımı

doğrulama yazılımı İng. confirmation note

Bir işlemin yapılmış olduğunu açıklayan bildiri.


doğrulama yazılımı için benzer kelimeler


doğrulama yazılımı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
doğrulama yazılımı kelimesinin tersten yazılışı ımılızay amalurğod diziliminde gösterilir.