doğrulama işlemi

doğrulama işlemi İng. verify operation

doğrulama işlemi için benzer kelimeler


doğrulama işlemi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
doğrulama işlemi kelimesinin tersten yazılışı imelşi amalurğod diziliminde gösterilir.