doğrulama kuramı

doğrulama kuramı İng. confirmation theory

doğrulama kuramı için benzer kelimeler


doğrulama kuramı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
doğrulama kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk amalurğod diziliminde gösterilir.