güçlü kimlik doğrulama

güçlü kimlik doğrulama İng. strong authentication

güçlü kimlik doğrulama için benzer kelimeler


güçlü kimlik doğrulama, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'ç', 'l', 'ü', ' ', 'k', 'i', 'm', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
güçlü kimlik doğrulama kelimesinin tersten yazılışı amalurğod kilmik ülçüg diziliminde gösterilir.