inancı doğrulama

inancı doğrulama İng. self-fulfilling prophecy

Bir inanç veya beklentinin, doğru olsun veya olmasın, bir olayın sonucunu veya iktisadi karar birimlerinin davranışlarını ve uygulamalarını etkileyeceğini ileri süren, Robert K. Merton tarafından geliştirilen kavram.


inancı doğrulama için benzer kelimeler


inancı doğrulama, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'a', 'n', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
inancı doğrulama kelimesinin tersten yazılışı amalurğod ıcnani diziliminde gösterilir.