iki yönlü doğrulama

iki yönlü doğrulama İng. two-way authentication

iki yönlü doğrulama için benzer kelimeler


iki yönlü doğrulama, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'l', 'ü', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
iki yönlü doğrulama kelimesinin tersten yazılışı amalurğod ülnöy iki diziliminde gösterilir.