iki yönlü

iki yönlü Fr. Ampholyte
iki yönlü Fr. Bilatéral

iki yönlü için benzer kelimeler


iki yönlü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'l', 'ü', şeklindedir.
iki yönlü kelimesinin tersten yazılışı ülnöy iki diziliminde gösterilir.