iki yönlü bağıt

iki yönlü bağıt İng. bilateral agreement

Her iki yanı da borçlandıran bağıtlar.


iki yönlü bağıt için benzer kelimeler


iki yönlü bağıt, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'l', 'ü', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 't', şeklindedir.
iki yönlü bağıt kelimesinin tersten yazılışı tığab ülnöy iki diziliminde gösterilir.