bir yaz çok oku

bir yaz çok oku İng. write-once-read-many (WORM)

bir yaz çok oku için benzer kelimeler


bir yaz çok oku, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', ' ', 'y', 'a', 'z', ' ', 'ç', 'o', 'k', ' ', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
bir yaz çok oku kelimesinin tersten yazılışı uko koç zay rib diziliminde gösterilir.