bırakıntı parlaklığı

bırakıntı parlaklığı İng. brightness of deposits

Kaplama işlemi sırasında, parlaklaştırıcılar kullanarak ya da sonradan açkılama ile bırakıntının kazandığı parlaklık.


bırakıntı parlaklığı için benzer kelimeler


bırakıntı parlaklığı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', ' ', 'p', 'a', 'r', 'l', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bırakıntı parlaklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkalrap ıtnıkarıb diziliminde gösterilir.