bırakıntı gözenekliliği

bırakıntı gözenekliliği İng. porosity of deposits

Gerek yüzey pürüzleri, gerekse bırakım sırasında oluşan gaz yuvarlar nedeniyle, bırakıntıda beliren gözeneklilik.


bırakıntı gözenekliliği için benzer kelimeler


bırakıntı gözenekliliği, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'e', 'n', 'e', 'k', 'l', 'i', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
bırakıntı gözenekliliği kelimesinin tersten yazılışı iğililkenezög ıtnıkarıb diziliminde gösterilir.