bırakıntı pürüzlülüğü

bırakıntı pürüzlülüğü İng. roughness of deposits

Kaplama yunağının pisliğinden ötürü, çözelti içindeki yabancı parçacıkların, işlem sırasında bırakıntıya karışıp yarattığı pürüzlülük.


bırakıntı pürüzlülüğü için benzer kelimeler


bırakıntı pürüzlülüğü, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', ' ', 'p', 'ü', 'r', 'ü', 'z', 'l', 'ü', 'l', 'ü', 'ğ', 'ü', şeklindedir.
bırakıntı pürüzlülüğü kelimesinin tersten yazılışı üğülülzürüp ıtnıkarıb diziliminde gösterilir.