bırakıntı metal kesimi

bırakıntı metal kesimi İng. deposited metal zone

Dolgu metali kullanılmış kaynaklarda, iri direksi tanelerden oluşan en üstteki kesim.


bırakıntı metal kesimi için benzer kelimeler


bırakıntı metal kesimi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', ' ', 'm', 'e', 't', 'a', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
bırakıntı metal kesimi kelimesinin tersten yazılışı imisek latem ıtnıkarıb diziliminde gösterilir.