bırakıntı

bırakıntı Fr. Excrément
bırakıntı

Deniz ve kara sularının, kıyılarda bıraktığı birikinti.


bırakıntı

1. Piç. 2. Bırakılmış kadın.


bırakıntı

Hediye, geline gelen hediye.


bırakıntı

Ekilmeden bırakılan tarla.


bırakıntı İng. fouling

Doğal suya, örneğin deniz suyuna değen bir metal yüzeyine bitki ve hayvanların birikip çökmeleri.


bırakıntı İng. deposit

Bırakım işlemi sonucu, örtülen ya da kaplanan yüzey üzerine bırakılan özdek.


bırakıntı için benzer kelimeler


bırakıntı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
bırakıntı kelimesinin tersten yazılışı ıtnıkarıb diziliminde gösterilir.