bire yakın artıkla bölüm

bire yakın artıkla bölüm Osm. vahide karib fazlalı haric-i kısmet

(matematik)


bire yakın artıkla bölüm için benzer kelimeler


bire yakın artıkla bölüm, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'e', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 'n', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'k', 'l', 'a', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'm', şeklindedir.
bire yakın artıkla bölüm kelimesinin tersten yazılışı mülöb alkıtra nıkay erib diziliminde gösterilir.