bire yakın eksikle bölüm

bire yakın eksikle bölüm Osm. vahide karib noksanla haric-i kısmet

(matematik)


bire yakın eksikle bölüm için benzer kelimeler


bire yakın eksikle bölüm, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'e', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 'n', ' ', 'e', 'k', 's', 'i', 'k', 'l', 'e', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'm', şeklindedir.
bire yakın eksikle bölüm kelimesinin tersten yazılışı mülöb elkiske nıkay erib diziliminde gösterilir.