bireysel olmayan değişken

bireysel olmayan değişken İng. non-individual variable

Değer alanı birey olmayan ya da başka bir deyişle evrende bulunmayan nesneleri kapsayan değişken. || Değer alanı evrene dayalı kümelerden oluşan değişkenler bireysel olmayan değişkenlerdir. Krş.. önerme değişkeni, yüklem değişkeni, işlev değişkeni.


bireysel olmayan değişken için benzer kelimeler


bireysel olmayan değişken, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'e', 'y', 's', 'e', 'l', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
bireysel olmayan değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed nayamlo lesyerib diziliminde gösterilir.