bitümlü küm

bitümlü küm İng. tar sand

İçinde çok ağdalı petrol bulunan kum.


bitümlü küm için benzer kelimeler


bitümlü küm, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'ü', 'm', 'l', 'ü', ' ', 'k', 'ü', 'm', şeklindedir.
bitümlü küm kelimesinin tersten yazılışı mük ülmütib diziliminde gösterilir.