biyodeğişim

biyodeğişim İng. bioconversion

Mikroorganizmaların büyümesinin sebep olduğu organik madde değişikliği.


biyodeğişim İng. biodiversity

Cinsler, türler ve ekosistemler bakımından belli bir alandaki canlıların değişim ve sapmalar göstermesi.


biyodeğişim, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'y', 'o', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
biyodeğişim kelimesinin tersten yazılışı mişiğedoyib diziliminde gösterilir.