biyofizik

biyofizik, -ği Fr. biophysique

a. (biyo'fizik) Fizyolojide geçen fiziksel olayların bilimi, biyolojik fizik.


biyofizik İng. biophysics

(Yun. bios: hayat; physis: doğa) Biyolojik olayların fiziksel prensiplere dayanarak incelenmesi.


biyofizik İng. biophysics

Biyolojik olayların araştırılmasında fiziksel yöntemleri uygulayan bir bilim dalı.


biyofizik İng. biophysics

Canlı organizmadaki fiziksel olgu ve süreçleri inceleyen bilim dalı.


biyofizik İng. biophysics

Organizmadaki canlılık olaylarını, fizik kuralları açısından inceleyen bilim dalı.


biyofizik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'y', 'o', 'f', 'i', 'z', 'i', 'k', şeklindedir.
biyofizik kelimesinin tersten yazılışı kizifoyib diziliminde gösterilir.