biyolojik yarı ömür

biyolojik yarı ömür İng. biological half-life

Canlı organizmaya verilen radyo aktif maddenin yarısının ortamdan atılması için geçen süre.


biyolojik yarı ömür İng. biological half-life

Bir biyolojik sistemde var olan bir madde miktarının biyolojik süreçler sonucu yarıya inmesi için gerekli olan zaman.


biyolojik yarı ömür İng. biological half-life

Emilen ilaç dozuyla oluşan başlangıçtaki kan yoğunluğunun atılma veya metabolizma olaylarıyla yarıya kadar azalması için geçen süre.


biyolojik yarı ömür için benzer kelimeler


biyolojik yarı ömür, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'y', 'o', 'l', 'o', 'j', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'ö', 'm', 'ü', 'r', şeklindedir.
biyolojik yarı ömür kelimesinin tersten yazılışı rümö ıray kijoloyib diziliminde gösterilir.