böbrek toplardamarları

böbrek toplardamarları Dgr. anat. venae renales

anat. 1-4. bel omurları düzeyinde vv. renales dextra ve sinistra hâlinde v. cava caudalis’ten çıkan ve böbreklere giden toplardamarlar, vena renis.


böbrek toplardamarları için benzer kelimeler


böbrek toplardamarları, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ö', 'b', 'r', 'e', 'k', ' ', 't', 'o', 'p', 'l', 'a', 'r', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
böbrek toplardamarları kelimesinin tersten yazılışı ıralramadralpot kerböb diziliminde gösterilir.