akciğer toplardamarları

akciğer toplardamarları İng. venae pulmonales

anat. Akciğerlerde temizlenmiş olan kanı kalbin sol kulakçığına getiren toplardamarlar, vena pulmonales.


akciğer toplardamarları için benzer kelimeler


akciğer toplardamarları, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 't', 'o', 'p', 'l', 'a', 'r', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
akciğer toplardamarları kelimesinin tersten yazılışı ıralramadralpot reğicka diziliminde gösterilir.