bronş toplardamarları

bronş toplardamarları Dgr. anat. venae bronchales

anat. V. azygos'tan ayrılarak hilus pulmonis'e kadar bronşlara eşlik eden toplardamarlar, vena bronkales.


bronş toplardamarları için benzer kelimeler


bronş toplardamarları, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'r', 'o', 'n', 'ş', ' ', 't', 'o', 'p', 'l', 'a', 'r', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
bronş toplardamarları kelimesinin tersten yazılışı ıralramadralpot şnorb diziliminde gösterilir.