Boole cebri

Boole cebri İng. Boolean algebra

"Doğru" ya da "yanlış" gibi iki değer alabilen değişkenler ve bunlar arasında "ve", "ya da" gibi mantıksal ilişkileri gösteren işleçler kullanan ve 1815-64 yıllarında yaşamış George Boole'a adanan cebir türü.


Boole cebri için benzer kelimeler


Boole cebri, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'o', 'o', 'l', 'e', ' ', 'c', 'e', 'b', 'r', 'i', şeklindedir.
Boole cebri kelimesinin tersten yazılışı irbec elooB diziliminde gösterilir.