cebrî icrâ

cebrî icrâ

zorla yerine getirtme, zorla yürütüm.~ta'kıybi: zorla yerine getirtme, zorla yürütüm koğuşturması.


cebrî icrâ için benzer kelimeler


cebrî icrâ, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, â harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'b', 'r', 'î', ' ', 'i', 'c', 'r', 'â', şeklindedir.
cebrî icrâ kelimesinin tersten yazılışı ârci îrbec diziliminde gösterilir.