cebrî

cebrî Ar. cebr³

sf. (cebri:) esk. 1. Zorla yapılan: Cebrî muamele. 2. Zor kullanılarak yaptırılan. 3. Zorlama.


cebrî için benzer kelimeler


cebrî, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'b', 'r', 'î', şeklindedir.
cebrî kelimesinin tersten yazılışı îrbec diziliminde gösterilir.