bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz

bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz

“çalıp çırpmayı alışkanlık edinen kimse, yakalanıp ceza göre göre insanlıktan çıkar” anlamında kullanılan bir söz.


bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz için benzer kelimeler


bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz, 44 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 's', 't', 'a', 'n', 'a', ' ', 'd', 'a', 'd', 'a', 'n', 'a', 'n', ' ', 'e', 'ş', 'e', 'ğ', 'i', 'n', ' ', 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'ğ', 'u', ',', ' ', 'k', 'u', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo ığaluk ,uğuryuk niğeşe nanadad anatsob diziliminde gösterilir.