bozkır kedisi

bozkır kedisi

a. hay. b. Genellikle bozkırlarda yaşayan yabani kedi (Otocolobus manul).


bozkır kedisi İng. Pallas's cat

Etçiller (Carnivora) takımının, kedigiller (Felidae) familyasından, 52 cm kadar uzunlukta, 27 cm kadar kuyruğu olan, Orta Asya'da yaşayan bir tür.


bozkır kedisi İng. Pallas's cat

(Felis manul): Etçiller (Carnivora) takımının kedigiller (Felidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 52, kuyruğu 27 cm. Orta Asyada yaşar.


bozkır kedisi için benzer kelimeler


bozkır kedisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'z', 'k', 'ı', 'r', ' ', 'k', 'e', 'd', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
bozkır kedisi kelimesinin tersten yazılışı isidek rıkzob diziliminde gösterilir.